FRANCHISE

· HOT Frenchise Yönetim Modeli

Sektörünün en hızlı büyüyen frenchise firması olan ve 2017 yılına 20 bayilik ile devam eden HOT Döner, 2018 yılının başlarında 50 bayiye ulaşmıştır. Bayilerine doğru lokasyon bulma, norm kadro kurma, eğitim ve performans sistemi, ciro-kar raporlama, hedef koyma hedefi takip etme ve pazarlama stratejileri gibi her süreçte destek olan HOT Döner, HOT Akademi sistemi ve simülasyonları sayesinde yeni bayi adaylarına yatırıma başlamadan sonuçları hakkında detaylı, gerçekçi ve şeffaf bilgiyi sunmaktadır. Bu sayede bayiler kaçınılmaz bir motivasyon ve somut başarı elde etmektedir.

· HOT Frenchise Yönetim Adımları

· Bayi için yeni ve doğru insan kaynağının oluşturulması,

· Marka bilinirliliğinin profesyonel marka yönetimiyle arttırılması,

· Bayi performans koçluğu,

· Bayi eğitim sisteminin kurulması,

· Bayiye bölgesel reklam desteğinin verilmesi,

· Bayi karlılık ve rakip analiz süreçlerinin oluşturulması ve geliştirilmesi,

· Düzenli bayi toplantıları yapılarak sorun – çözüm ortamının oluşturulması,

· Bayi karlılık oranlarını yükseltici bayiye özel çözümler üretilmesi,